برنامه آزمون‌های آتی مایزیست

آزمون ۹ یازدهم و دوازدهم + مرحله اول پروژه تیر آخر: پنجشنبه ۷ اسفند ۹۹ ـ ساعت ۸

پروژه جمع‌بندی تیر آخر

با توجه به تغییر زمان برگزاری کنکور و آزمون‌های آزمایشی، برنامه پروژه جمع‌بندی مایزیست تغییر کرده و برنامه جدید به‌زودی در سایت قرار خواهد گرفت و آزمون‌های پروژه از هفته اول اسفند ماه آغاز خواهند شد.