امتحانات برنامه‌ای مای‌آزمون

منظور از آزمون‌های برنامه‌ای، آزمون‌هایی است که هر دو هفته یک بار برگزار می‌شوند. بودجه‌بندی این آزمون‌ها، کاملاً مطابق با آزمون‌های آزمایشی است.

نوع آزمون برنامه‌ای (دو هفته یک‌بار)

۱۶ مرحله آزمون

پایه دروس آزمون پکیج کامل ‌تک‌آزمون
دوازدهمی‌ها زیست‌شناسی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۸۰هزار تومان ¬ ۲۳۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

اختصاصی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۷۲۰هزار تومان ¬ ۳۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۴۵هزار تومان

عمومی + اختصاصی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۹۶۰هزار تومان ¬ ۴۱۹هزار تومان

ثبت‌نام

۶۰هزار تومان

یازدهم زیست‌شناسی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۰۰هزار تومان ¬ ۱۹۹هزار تومان

ثبت‌نام

۲۵هزار تومان

نظام قدیم زیست‌شناسی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۸۰هزار تومان ¬ ۲۳۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

تذکر: در هر پکیج، فقط «یک بار» امکان ثبت‌نام به‌صورت تک‌آزمون وجود دارد. 

۱- برای سؤالات مشترک آزمون دوره‌ای و برنامه‌ای، تراز مشترک در کارنامه داده می‌شود.

۲- تعداد امتحانات برنامه‌ای در طول یک‌ سال تحصیلی (به‌جز آزمون‌های جامع آخر سال) ۱۶ عدد می‌باشد.

شماره آزمون تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱۷ مهر ۹۸ ۲۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۱ آبان ۹۸ ۲۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۱۵ آبان ۹۸ ۲۰٪ سوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۲۰٪ چهارم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۵ ۱۳ آذر ۹۸ ۲۰٪ پنجم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۶ ۲۷ آذر ۹۸ تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + شروع یازدهم
۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۹ ۱۶ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۱ ۱۴ اسفند ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + پایان یازدهم
۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۵ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال دوم دوازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.