امتحانات زیست‌شناسی مای‌آزمون

مطابق سال قبل، با کیفیت‌ترین آزمون‌های زیست‌شناسی کشور توسط مای‌آزمون برگزار می‌شوند. طراحی سؤالات توسط این آزمون‌ها، توسط مؤلفان پرفروش‌ترین کتاب‌های زیست‌شناسی کشور (نظیر کتاب میکرو و آی‌کیو گاج) انجام می‌شود.

نوع آزمون برنامه‌ای (دو هفته یک‌بار)

۱۶ مرحله آزمون

پایه پکیج کامل ‌تک‌آزمون
دوازدهم ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۸۰هزار تومان ¬ ۲۳۹هزار تومان

ثبت‌نام

۳۰هزار تومان

یازدهم ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۴۰۰هزار تومان ¬ ۱۹۹هزار تومان

ثبت‌نام

۲۵هزار تومان

۱- کامل‌ترین پاسخنامه‌ی تشریحی کشور شامل درس‌نامه، کادر آموزشی، نکات مفهومی، ترکیبی و مقایسه‌ای، نکات شکل‌ها، دام‌‌های آموزشی، مهارت‌های پاسخگویی و …

۲- آزمون آمادگی (پیش‌آزمون) قبل از هر مرحله از امتحان

۳- تحلیل مشاوره‌ای ـ درسی امتحان پس از هر مرحله از امتحان

امتحانات آنلاین زیست مای‌آزمون (مای‌زیست)، در سال گذشته تطابق ۱۰۰ درصدی با کنکور ۹۸ داشتند و تعدادی از سؤالات امتحانات نیز عیناً در کنکور تکرار شدند. 

برنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای

شماره آزمون تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱۷ مهر ۹۸ ۲۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۱ آبان ۹۸ ۲۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۱۵ آبان ۹۸ ۲۰٪ سوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۲۰٪ چهارم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۵ ۱۳ آذر ۹۸ ۲۰٪ پنجم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۶ ۲۷ آذر ۹۸ تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + شروع یازدهم
۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۹ ۱۶ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۱ ۱۴ اسفند ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + پایان یازدهم
۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۵ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال دوم دوازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.

برنامه‌ی آزمون‌های دوره‌ا‌ی

شماره آزمون آزمون معادل برنامه‌ای تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱ و ۲ ۱ آبان ۹۸ ۴۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۳ و ۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۴۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۵ و ۶ ۲۷ آذر ۹۸ پایان نیم‌سال اول دوازدهم + پایان دهم +‌ شروع یازدهم
۴ ۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۵ ۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۶ ۹ و ۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۷ ۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۸ ۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۹ ۱۱ و ۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۰ ۱۵ و ۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.