برچسب: بانک تست میکرو

بانک تست زیست‌شناسی دوازدهم ـ فصل ۱

با سلام. با توجه به بروز مشکلات پیش‌آمده بین مؤلفین کتاب‌های بانک تست میکرو و آی‌کیو با ناشر و عدم پایبندی ناشر به تعهدات مالی و غیرمالی خود، متأسفانه در حال حاضر امکان عرضه...