برچسب: کنکور۹۸

تست روز ـ ۲۹ دی ۹۷

از این پس، در روزهایی از هفته، تست‌هایی تألیفی برای آمادگی بیشتر شما دانش‌آموزان عزیز در سایت مای‌زیست قرار می‌گیرد. بر اساس زمان اعلام‌شده، می‌توانید به این پست مراجعه کنید و سؤالات را مشاهده...

تست روز ـ ۲۵ دی ۹۷

از این پس، در روزهایی از هفته، تست‌هایی تألیفی برای آمادگی بیشتر شما دانش‌آموزان عزیز در سایت مای‌زیست قرار می‌گیرد. بر اساس زمان اعلام‌شده، می‌توانید به این پست مراجعه کنید و سؤالات را مشاهده...

بانک تست زیست‌شناسی دوازدهم ـ فصل ۱

با سلام. با توجه به بروز مشکلات پیش‌آمده بین مؤلفین کتاب‌های بانک تست میکرو و آی‌کیو با ناشر و عدم پایبندی ناشر به تعهدات مالی و غیرمالی خود، متأسفانه در حال حاضر امکان عرضه...